ENCOUNTERING HUMANITIES

HUMANISTISCHE BEGEGNUNGEN

INCONTRI UMANISTICI

RENCONTRES HUMANISTES

HUMANISTIČNA SREČEVANJA

Razdelek spletne strani FORhUM-a z naslovom Humanistična srečevanja predstavlja diskusijsko platformo, posvečeno izmenjavi idej glede stanja, okoliščin in perspektiv humanistike danes. Znotraj raznolikih rubrik razdelka Humanistična srečevanja objavljamo komentarje članov FORhUM-a o temah, ki – tako teoretično kot praktično – zadevajo ne le mnogovrstne discipline znotraj humanistike ter njihova specifična raziskovalna polja in interdisciplinarno povezovanje, temveč tudi možnost človeškosti kot táko znotraj aktualnosti modernega tehno-znanstvenega sveta. Prispevki omogočajo dialoško interakcijo med člani foruma in tudi komunikacijo z javnostjo. Tako ustvarjajo nepretrgan tek vzajemnega posredovanja informacij. Ker je eden izmed osrednjih ciljev foruma predstavljanje in promocija humanistike, vsebuje razdelek tudi objave s povezavami do pomembnih publikacij v različnih tiskanih ali spletnih medijih in obvestila o konferencah, delovnih srečanjih in razstavah, periodičnih ali monografskih izdajah po svetu. Razširjanje vednosti s pomočjo medinstitucionalnega sodelovanja je ključnega pomena za prepletanje humanističnega raziskovanja z drugimi vidiki človekovega prebivanja v svetu, pri čemer je potrebno poudariti obveščanje glede razpisov, študijskih programov in raziskovalnih projektov. Razdelek Humanistična srečevanja sledi temeljnemu načelu večjezičnosti, ki obenem zasnavlja in zrcali pluralnost stališč in gledišč, mnoštvo metodoloških pristopov in tematsko heterogenost znotraj humanistike. V spoštovanju raznolikosti prispevke znotraj posameznih rubrik objavljamo v vseh jezikih sveta (s kratkim opisom v angleškem in/ali slovenskem jeziku). Rubrika z naslovom Izmenjava izkušenj je namenjena izključno registriranim uporabnikom. Članom FORhUM-a omogoča interno komunikacijo in medosebno obveščanje.

Institute Nova Revija for the Humanities

Vodovodna cesta 101
1000 Ljubljana
Slovenia

Telephone:
+386 12444560
+386 12444587 (Andrej Božič)

Forum for the Humanities (FORhUM) operates under the auspices of Institute Nova Revija for the Humanities (INR; Ljubljana, Slovenia), the activities of which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS; Ljubljana, Slovenia) within the research program P6-0341, the research project J7-8283, and infrastructure program I0-0036.