PRESENTATION

PRÄSENTATION

PRESENTAZIONE

PREDSTAVITEV

PRÉSENTATION

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko je leta 2014 ustanovil Forum za humanistiko – FORhUM – z namenom osnovanja odprtega prostora za razpravo na področju humanističnega raziskovanja in človeške kulture s pomočjo medinstitucionalnega in interdisciplinarnega sodelovanja na regionalni in transregionalni ravni.

Poglavitni smoter FORhUM-a je preučevanje pogojev in možnosti humanizacije v globalni perspektivi. Posebno pozornost FORhUM potemtakem namenja naslednjim temam:

  • zgodovinske in sodobne razsežnosti človeškosti in humanistike;
  • inter- in trans-kulturnost;
  • individualna svoboda in družbena pravičnost, medsebojne povezave med naravo in kulturo v modernem, tehno-znanstvenem svetu;
  • ohranjanje in krepitev načel človekovih pravic.

Dejavnosti FORhUM-a se znotraj mednarodnega sodelovanja prvenstveno osredotočajo na:

  • realizacijo skupnih raziskovalnih, kulturnih in izobraževalnih projektov;
  • spodbujanje večjezičnosti spričo grozečega monolingvizma;
  • organiziranje srečanj o ključnih problemih humanosti danes;
  • vključevanje mlajših raziskovalcev v mednarodno znanstveno skupnost;
  • publikacije o perečih temah znotraj humanistike.

Spletna stran FORhUM-a omogoča predstavitev in promocijo realiziranih projektov in objav, ponuja platformo za razpravljanje in produktivno izmenjavo tako med člani foruma samimi kakor med udeleženci in širšo javnostjo.

EN -Declaration

Declaration of the participants in the founding meeting of the Humanities Forum on 12th November, 2014 in Ljubljana.

DE -Deklaration

Deklaration der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Gründungstreffens des Forums für Humanwissenschaften vom 12. 11. 2014 in Ljubljana.

IT -Dichiarazione

Dichiarazione finale dei partecipanti alla riunione inaugurale del Forum per gli Studi Umanistici, svoltasi il 12 novembre 2014 a Lubiana.

SL -Deklaracija

Deklaracija udeležencev ustanovnega srečanja Foruma za humanistiko, dne 12. novembra 2014 v Ljubljani.

Institute Nova Revija for the Humanities

Vodovodna cesta 101
1000 Ljubljana
Slovenia

Telephone:
+386 12444560
+386 12444587 (Andrej Božič)

Forum for the Humanities (FORhUM) operates under the auspices of Institute Nova Revija for the Humanities (INR; Ljubljana, Slovenia), the activities of which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS; Ljubljana, Slovenia) within the research program P6-0341, the research project J7-8283, and infrastructure program I0-0036.